LEVEL
เว็บนี้ได้ปิดตัวแล้วนะครับ
ย้ายไปอยู่ที่ http://axzz.thai-forum.net/ นะครับผม 
PortalCalendarบ้านช่วยเหลือค้นหารายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ใช้สมัครสมาชิก(Register)เข้าสู่ระบบ(Log in)

Share | 
 

 ก-ฮ ของ"แฟน"

Go down 
ผู้ตั้งข้อความ
nongDJDew
LEVEL:1
LEVEL:1
avatar

จำนวนข้อความ : 235
เงิน : 2524
ประสบการณ์ : 0
Join date : 08/02/2010
อายุ : 21
ที่อยู่ : บ้าน

ตั้งหัวข้อเรื่อง: ก-ฮ ของ"แฟน"   18/02/10, 06:54 pm

ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ
ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า
ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า
ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด
จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ
ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า
ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า
ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ
ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า
ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า
ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข
ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป
ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า
น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า
บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า
ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ
ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ
ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า
พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า
ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ
ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า
ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า
ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า
ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า
ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า
ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า
ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า
ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า
ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า
อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ
ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า ...*

อยากมีแฟนจิงๆ

><

อิอิ
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว http://gae-kung.hi5.com
june_cute
LEVEL:1
LEVEL:1
avatar

จำนวนข้อความ : 234
เงิน : 1002103
ประสบการณ์ : 4
Join date : 10/02/2010
อายุ : 19
ที่อยู่ : กทม.

ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: ก-ฮ ของ"แฟน"   18/02/10, 07:56 pm

มาจากเมลปะเนี่ย-3-
ก็เคยได้รับอะนะ
แฟนกันน่ะ
มันไม่ได้เป็นอย่างงั้นจิงๆหรอกน๊า
ขื่นขมระทมใจมั่กๆ(บางคน)
แต่บางคนอาจจะหวานหยดจนมดขึ้นเลยก็ได้น๊า
แต่พออยู่กันไปนานๆเดี๋ยวก็เบื่อแล้วหล่ะ^^
คบกันมา7ปียังเลิกกันได้เลย(0.0)
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
narawitpond
LEVEL
LEVEL
avatar

จำนวนข้อความ : 26
เงิน : 445
ประสบการณ์ : 0
Join date : 12/02/2010
อายุ : 21
ที่อยู่ : 30 ถ.เพียรดำริ ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: ก-ฮ ของ"แฟน"   19/02/10, 08:49 pm

ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว http://narawitkitphruek.hi5.com
nongDJDew
LEVEL:1
LEVEL:1
avatar

จำนวนข้อความ : 235
เงิน : 2524
ประสบการณ์ : 0
Join date : 08/02/2010
อายุ : 21
ที่อยู่ : บ้าน

ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: ก-ฮ ของ"แฟน"   19/02/10, 11:16 pm

narawitpond พิมพ์ว่า:
ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า

ต้องการจะสื่ออะไรรึป่าวคับ- -
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว http://gae-kung.hi5.com
june_cute
LEVEL:1
LEVEL:1
avatar

จำนวนข้อความ : 234
เงิน : 1002103
ประสบการณ์ : 4
Join date : 10/02/2010
อายุ : 19
ที่อยู่ : กทม.

ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: ก-ฮ ของ"แฟน"   21/02/10, 09:26 pm

ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า [เข้าใจม๊ากกกกก(ประชด)]
ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า (ธรรมมะทำโม"ไปหมด"เลยหล่ะค่ะ)
น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า(อันนี้อะถูกน๊า)
บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า (แหมๆบอกความจิง แต่สุดท้าก็โกหก)
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
nongDJDew
LEVEL:1
LEVEL:1
avatar

จำนวนข้อความ : 235
เงิน : 2524
ประสบการณ์ : 0
Join date : 08/02/2010
อายุ : 21
ที่อยู่ : บ้าน

ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: ก-ฮ ของ"แฟน"   22/02/10, 06:12 pm

เหอะๆ

แต่อย่างนั้นไม่ใช่พี่หรอกนะ

555
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว http://gae-kung.hi5.com
june_cute
LEVEL:1
LEVEL:1
avatar

จำนวนข้อความ : 234
เงิน : 1002103
ประสบการณ์ : 4
Join date : 10/02/2010
อายุ : 19
ที่อยู่ : กทม.

ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: ก-ฮ ของ"แฟน"   22/02/10, 08:03 pm

ก-ฮ อะหรอคะที่ไม่ใช่พี่น่ะ
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
nongDJDew
LEVEL:1
LEVEL:1
avatar

จำนวนข้อความ : 235
เงิน : 2524
ประสบการณ์ : 0
Join date : 08/02/2010
อายุ : 21
ที่อยู่ : บ้าน

ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: ก-ฮ ของ"แฟน"   22/02/10, 08:31 pm

บ้าหรอ

ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า [เข้าใจม๊ากกกกก(ประชด)]
ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า (ธรรมมะทำโม"ไปหมด"เลยหล่ะค่ะ)
น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า(อันนี้อะถูกน๊า)
บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า (แหมๆบอกความจิง แต่สุดท้าก็โกหก)

นี่ตะหากไม่ใช่พี่เรยย
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว http://gae-kung.hi5.com
 
ก-ฮ ของ"แฟน"
ขึ้นไปข้างบน 
หน้า 1 จาก 1

Permissions in this forum:คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
LEVEL  :: หมวด พูดคุยเรื่องอะไรก็ได้ :: เรื่องทั่วไป อะไรก็ได้-
ไปที่: